top of page
Metodologia

Cada alumne és diferent. Utilitzem una metodologia adaptada a cada edat, personalitzada i motivadora que ens permeti aconseguir els objectius escolars.

Fer-los sentir a gust al centre, proposant formes de treball eficaces i aconseguir una actitud positiva i activa per l'estudi. 

 

Funcionament

Classe grupal

Grup reduït que té com a finalitat resoldre dubtes acadèmics, millorar continguts i preparar els exàmens. 

Classe particular

Dedicat a  alumnes que vulguin reforçar/aprofundir en matèries escolars de manera individualitzada. 

bottom of page