top of page
Primària
  • Reforç de totes les assignatures.

  • Control d'agenda.

  • Realització dels deures

  • Preparació d'exàmens.

  • Comprensió lectora.

  • Dictats

imagen_niños.png
  • Classe grupal, per aquells alumnes que puguin portar un bon ritme de treball a l'aula. Grup màxim de 6 alumnes per aula.

  • Classe particular, per aquells alumnes que necessitin el 100% d'atenció a l'aula.

bottom of page