top of page
Tècniques d'estudi

Les tècniques d’estudi son un conjunt d’estratègies psicopedagògiques que ens ajuden a millorar el rendiment acadèmic i optimitzar el rendiment intel·lectual. Son moltes les tècniques que ens ajudaran a aconseguir-ho i per tant es de vital importància conèixer quina és la millor tècnica per a cada persona segons les seves habilitats i peculiaritats.

Amb les tècniques d’estudi, es podrà dissenyar un pla de treball individualitzat que a més de tenir en compte molts factors ambientals, complirà els criteris de ser realista i adaptable al ritme de treball de l’alumne i els possibles canvis que es puguin produir durant el curs.

6.png
bottom of page