top of page

Reforç escolar

Classes de repàs adreçat a infants i joves que necessitin un suport extra amb els estudis. L’objectiu del centre és facilitar l’aprenentatge amb tècniques motivadores per a cada alumne i millorar el rendiment acadèmic amb bons mètodes d’estudi. 

El centre ofereix un servei d’orientació i formació bàsica d’estudiants de primària, ESO, batxillerat, curs pont per accedir al Grau Superior, preparació prova de selectivitat (PAU) i pel Graduat d’Educació Secundària (GES).

A Dos més dos es poden treballar totes les assignatures d’aquests cursos amb una atenció específica en el temes amb els que l’alumne es troba amb més dificultats. La finalitat és solucionar els dubtes que tinguin els estudiants de qualsevol matèria per tal de donar una millor seguretat a l’alumne.

 

Més informació, CLICK sobre l'etapa educativa:
 

Primària
ES0 
Batxillerat
Estacionario
bottom of page