top of page
Reeducació
julia.PNG

Les reeducacions són totes aquelles intervencions personalitzades per a cada nen, que s’orienta en treballar les seves majors dificultats escolars. Són de gran ajuda en casos de TDA i TDAH a demés de pels trastorns en l’aprenentatge.

El seu objectiu principal es poder oferir a cada nen les eines i estratègies necessàries per afrontar les dificultats escolars i fomentar aspectes com la preparació d’exàmens, planificacions, aprenentatges instrumentals, autonomia i motivació entre d’altres.

Una bona reeducació pot evitar el fracàs escolar i la baixa autoestima, també millora l’aprenentatge i s’adquireixen hàbits d’estudi que faran augmentar positivament els seus resultats acadèmics. A més a més també estimula les diferents habilitats cognitives: l’atenció, memòria, percepció, orientació temporal i visioespacial, llenguatge, raonament, metacognició...

 

 

 

 

 

Quina diferència hi ha entre les reeducacions i les classes particulars?

Tot i que ambdues tenen per objectiu millorar el rendiment escolar de l’alumne, les classes particulars es centren en assignatures en concret i com resoldre-les, d’altra banda, les reeducacions persegueixen tenen també per objectiu, donar autonomia suficient a l’alumne i treballar la seva globalitat, factors emocionals (autoestima, motivació) i conductuals (hàbits, autoeficàcia).

4.png

El nostre centre tramita les beques i ajusts individualitzats convocats pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per alumnes amb necessitat específica de suport educatiu. Amb aquesta beca el servei de Reeducació podria quedar    cobert per tot el curs.

bottom of page